W imieniu Profesor Katarzyny Emerich zapraszamy serdecznie na wykład Profesora Angusa Camerona pod tytułem "Management options for the traumatized young permanent dentition", który odbędzie się 13 lipca 2015r. w godzinach 10:30-12:00 w audytorium im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum.

12.04.2013 roku z inicjatywy dr n. med. Michała Sobczaka i prof. dr hab. n. med. Katarzyny Emerich, oraz członków założycieli zostało powołane pierwsze stowarzyszenie dla lekarzy zainteresowanych stomatologią dziecięcą, które przyjęło nazwę Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej (PASD).

Zapraszamy wszystkich chętnych stomatologów do współpracy na rzecz poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci.