W imieniu Profesor Katarzyny Emerich zapraszamy serdecznie na wykład Profesora Angusa Camerona pod tytułem "Management options for the traumatized young permanent dentition", który odbędzie się 13 lipca 2015r. w godzinach 10:30-12:00 w audytorium im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum.