Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej objęła patronatem merytorycznym Międzynarodowe Targi i Konferencję Stomatologiczną „DENTEXPO”, które odbędą się w dniach 21 i 22 kwietnia 2017 roku w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki.

Podczas wydarzenia organizatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na kwestię pedodoncji, przygotowując debatę społeczną pt. „Stomatologia współczesna – wyzwania na dziś i w przyszłości”.

Będzie to istotna płaszczyzna wymiany zdań oraz spostrzeżeń różnych interesariuszy, autorytetów oraz decydentów, którzy będą mieli okazję skonfrontowania różnych punktów widzenia w tym zakresie. Polska Akademię Stomatologii Dziecięcej w pierwszej części debaty pt. „Dbajmy o uśmiech naszego dziecka” będzie reprezentowała dr Anna Grzybowska.