Regulamin ogłaszania prac w kwartalniku „Polska Stomatologia Dziecięca”

http://www.wydawnictwopzwl.pl/czasopisma/psd/o-czasopismie

Polska Stomatologia Dziecięca (PSD) jest czasopismem współtworzonym przez Polską Akademię Stomatologii Dziecięcej oraz wydawnictwo PZWiL.

Jest kwartalnikiem o charakterze naukowym. Skierowane jest do lekarzy dentystów. Publikowane są w nim artykuły oryginalne, poglądowe i opisy przypadków obejmujące praktyczne aspekty stomatologii dziecięcej.

Wszyscy członkowie Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej otrzymują czasopismo w ramach opłacanej składki członkowskiej.