Opłata członkowska za dwa kolejne lata (2021-2022) wynosi 400 zł. Opłatę prosimy przesłać na konto podając Imię i Nazwisko oraz numer członkowski Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.

Dane do przelewu:

Numer konta: mBank 05 1140 2017 0000 4302 1306 2822

Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej

ul. Aleja Niepodległości 54/42 02-626 Warszawa.