Opłata członkowska za dwa kolejne lata (2022-2023) wynosi 400 zł. Opłatę prosimy przesłać na konto podając Imię i Nazwisko oraz numer członkowski Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.

 

      Zapłać za członkostwo